Hotel wedding

Weddings & Events

Sve vaše prigode sa stilom
Restoran Dolis
Grill Dolis

restoran grill pizzeria

Okusi domaće spize
© 2021 Sala za vjenčanja Split – Dolis | restoran grill pizzeria
Dolis d.o.o. | Sv. Leopolda Mandića 18, Dugopolje, 21204